Právní ujednání

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.mvmmetal.cz je společnost MVM Metal, s.r.o., se sídlem Klatovská tř. 1529/108, 301 00 Plzeň, CZ.

Společnost MVM Metal s.r.o. (dále jen "Provozovatel"), je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložka 16683, IČ: 26380161, DIČ: CZ26380161, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.mvmmetal.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito: Podmínkami použití internetových stránek www.mvmmetal.cz (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.mvmmetal.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.